Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

 

Opieka wytchnieniowa - Fundusz solidarnościowy

 

 

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

 

Gmina Bodzentyn przystąpiła do realizacji w 2024 roku Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

Gmina Bodzentyn będzie realizować w 2024 r. moduł I i moduł II w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” –  edycja 2024.

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – na terenie Gminy Bodzentyn.

MODUŁ II: świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, które będą realizowane w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego.

Mając na względzie powyższe informujemy osoby zainteresowane tą formą wsparcia
o możliwości wzięcia udziału w Programie, zgłaszając się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie  ul. Suchedniowska 3,

 • Osobiście, w godzinach pracy Ośrodka:
  poniedziałek - piątek od 800 do 1500
 • na adres mailowy tut. Ośrodka: mgops@bodzentyn.pl
 • można wysłać swoją deklarację wzięcia udziału w Programie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie 
  ul. Suchedniowska 3;  26-010 Bodzentyn
 • przez ePUAP

Prosimy w zgłoszeniu o podanie numeru telefonu, adresu mailowego lub adresu zamieszkania, żebyśmy się mogli z Państwem skontaktować.

Do przyznania usługi opieki wytchnieniowej będzie niezbędne przedłożenie kserokopii orzeczenia w przypadku osób, dla których te usługi będą świadczone:

 • w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w przypadku osób dorosłych – orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 31 15 541.

 

 

 

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Bodzentyn przystępuje do realizacji w 2024 roku Programu „Opieka wytchnieniowa – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

Gmina Bodzentyn będzie realizować w 2024r. Program „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – na terenie Gminy Bodzentyn oraz świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, w przypadku zgłoszeń do tej formy  usługi.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych wsparciem w ramach Opieki wytchnieniowej o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Programie w terminie do 14 listopada 2023 roku, do godz. 15.00 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie  ul. Suchedniowska 3,  

 • Osobiście, w godzinach pracy Ośrodka:
  poniedziałek od 8.00 do 16.00
  wtorek-piątek od 7.15 do 15.15
 • na adres mailowy tut. Ośrodka:  mgops@bodzentyn.pl
 • telefonicznie – numer Tel. 41 31 15 541
 • przez ePUAP

Prosimy w zgłoszeniu o podanie numeru telefonu, adresu mailowego lub adresu zamieszkania, żebyśmy się mogli z Państwem skontaktować.
Do przyznania usługi opieki wytchnieniowej będzie niezbędne przedłożenie kserokopii orzeczenia w przypadku osób, dla których te usługi będą świadczone:

 • w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w przypadku osób dorosłych – orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 31 15 541.

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

 

 

Informacja dotycząca Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu.

Gmina Bodzentyn przystąpiła do realizacji w 2023 roku Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
Cele Program- głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn.zm.) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 2.  osoby posiadające, co najmniej co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Rodzinom, którym zostanie przyznana pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługi  do wysokości limitu w programie tj. 240 godzin jest nieodpłatne.
Całkowity koszt Programu wynosi 97.920,00zł - finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 3115 541.

 

 

 

 

Informacja dotycząca Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu.

 

Gmina Bodzentyn przystąpiła do realizacji w 2022 roku Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 2.  osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

 

       Rodzinom, którym zostanie przyznana pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługi  do wysokości limitu w programie tj. 240 godzin jest nieodpłatne.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 3115 541.

 

 

 

 

DOKUMENTY:

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Utworzono dnia 27.02.2024
​ Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024   Gmina Bodzentyn przystąpiła do realizacji w 2024 roku Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego Program...
czytaj dalej » na temat: Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Utworzono dnia 09.11.2023

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gmina Bodzentyn przystępuje do realizacji w 2024 roku Programu „Opieka wytchnieniowa – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”,...

czytaj dalej » na temat: Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Utworzono dnia 03.11.2022

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023   Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym...

czytaj dalej » na temat: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 26.07.2022
OGŁOSZENIE Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób...
czytaj dalej » na temat: OGŁOSZENIE

Informacje

Liczba wyświetleń: 529
Utworzono dnia: 02.03.2022

Historia publikacji

 • 27.02.2024 15:04, Anna Kiljan
  Dodanie dokumentu: Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024
 • 27.02.2024 14:53, Anna Kiljan
  Edycja strony: Opieka wytchnieniowa - Fundusz solidarnościowy
 • 09.11.2023 13:05, Anna Kiljan
  Edycja strony: Opieka wytchnieniowa - Fundusz solidarnościowy