Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

 

Opieka wytchnieniowa - Fundusz solidarnościowy

 

 

Informacja dotycząca Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu.

 

Gmina Bodzentyn przystąpiła do realizacji w 2022 roku Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 2.  osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

 

       Rodzinom, którym zostanie przyznana pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługi  do wysokości limitu w programie tj. 240 godzin jest nieodpłatne.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 3115 541.

 

 

 

 

DOKUMENTY:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Utworzono dnia 03.11.2022
Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023   Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym...
czytaj dalej » na temat: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 26.07.2022
OGŁOSZENIE Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób...
czytaj dalej » na temat: OGŁOSZENIE

Informacje

Liczba wyświetleń: 185
Utworzono dnia: 02.03.2022

Historia publikacji

 • 03.11.2022 16:25, Anna Kiljan
  Dodanie dokumentu: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
 • 26.07.2022 14:53, Anna Kiljan
  Dodanie dokumentu: OGŁOSZENIE
 • 21.07.2022 15:23, Anna Kiljan
  Edycja strony: Opieka wytchnieniowa - Fundusz solidarnościowy