Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Fundusz Solidarnościowy

 

Informacja dotycząca Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu.

Gmina Bodzentyn przystąpiła do realizacji Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022. Program dedykowany jest osobom niepełnosprawnym , legitymujących się orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) i ma na celu wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczącego pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu społecznemu. Ponadto Program kierujemy do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej może świadczyć swoje usługi 7 dni w tygodniu
w ciągu 24 godzin na dobę:

1) Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną przysługuje limit godzin do wykorzystania w skali roku w ilości nie więcej niż- 840 godzin.

2) Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje limit godzin do wykorzystania w skali roku w ilości nie więcej niż - 720 godzin.

3) Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji przysługuje limit godzin do wykorzystania w skali roku w ilości nie więcej niż - 360 godzin.

Usługi asystenta mają usprawnić codzienne funkcjonowanie uczestnika programu jak również poszerzyć możliwość dostępu do korzystania z dóbr kultury ( kino, teatr, galerie sztuki i inne).
Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Całkowity koszt Programu wynosi 415.089,00zł. - finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  realizuje  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie.

 

 

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 119
Utworzono dnia: 01.03.2022

Historia publikacji

 • 02.03.2022 09:59, Anna Kiljan
  Edycja załącznika: Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022"
 • 02.03.2022 09:58, Anna Kiljan
  Edycja załącznika: Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022"
 • 02.03.2022 07:26, Anna Kiljan
  Edycja strony: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Fundusz Solidarnościowy