Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

 

Opieka Wytchnieniowa - Fundusz Solidarnościowy

Informacja dotycząca Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu.
 
Gmina Bodzentyn przystąpiła do realizacji w 2022 roku Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”
Cele Programu
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
 
Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:
 osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
 
Rodzinom, którym zostanie przyznana pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługi  do wysokości limitu w programie tj. 240 godzin jest nieodpłatne.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 31 15 541.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 130
Utworzono dnia: 01.03.2022

Historia publikacji

 • 02.03.2022 09:57, Anna Kiljan
  Edycja załącznika: Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
 • 02.03.2022 09:57, Anna Kiljan
  Edycja załącznika: Karta pomiaru - skala FIM
 • 01.03.2022 21:28, Anna Kiljan
  Edycja załącznika: Załącznik nr 8 do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa - edycja 2022"